14.01.2022.

 

Oд 14.01.2022 година до 27.01.2022 година или до потрошување на залихите, oдобрува дополнително намалување на малопродажните цени на одредени артикли од продажниот асортиман на накит “Пандора”, така што на дел од асортиманот и тоа на производи на кои малопродажната почетна цена е намалена за 30% согласно Одлука од 03.01.2022 година, се одобрува дополнително намалување до 50% од почетната цена. Артиклите продадени согласно оваа Одлука не може да се комбинираат со други понуди и промоции.

Ова намалување важи само во малопродажнитe објекти на Друштвото за трговија на мало со накит СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје како и за интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА

04.01.2022.

 

Oд 04.01.2022 година до 13.01.2022.година или до потрошување на залихите, oдобрува се намалување од 30% на малопродажните цени на одредени артикли од продажниот асортиман на накит “Пандора”.

Артиклите продадени согласно оваа Одлука не може да се комбинираат со други понуди и промоции. Ова намалување важи само во малопродажнитe објекти на Друштвото за трговија на мало со накит СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје како и за интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА