15.07.2022..

Oд 15.07.2022. година до 29.07.2022. година или до потрошување на залихите, oдобрува дополнително намалување на малопродажните цени на одредени артикли од продажниот асортиман на накит “Пандора”, така што на дел од асортиманот и тоа на производи на кои малопродажната почетна цена е намалена за 30% согласно Одлука од 29.06.2022. година, се одобрува дополнително намалување до 50% од почетната цена. Артиклите продадени согласно оваа Одлука не може да се комбинираат со други понуди и промоции.

Ова намалување важи само во малопродажнитe објекти на Друштвото за трговија на мало со накит СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје како и за интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА.

30.06.2022..

Oд 30.06.2022. година  во 22 часот до 14.07.2022.година или до потрошување на залихите, oдобрува се намалување од 30% на малопродажните цени на одредени артикли од продажниот асортиман на накит “Пандора”. Артиклите продадени согласно оваа Одлука не може да се комбинираат со други понуди и промоции.

Ова намалување важи само во малопродажнитe објекти на Друштвото за трговија на мало со накит СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје како и за интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА. 

01.03.2022..

За интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА се одобрува заедничка продажба на производи од продажниот асортиман на накит “Пандора”, така што со купување на било кои производи од продажниот асортиман на накит “Пандора” со вкупна продажна цена од 7.000,00 денари или повеќе на една фискална сметка се добива можност купувачот да купи еден „Пандора“ приврзок со шифра на артикл 797672 за 1,00 денар.

Артиклите продадени согласно оваа  понуда не може да се комбинираат со други понуди и промоции.

Во случај на замена на производите продадени согласно оваа заедничка понуда за други производи чија продажна цена не надминува 7.000,00 денари или враќање на производ, купувачот го губи правото на купување на „Пандора“ приврзок со шифра на артикл 797672 за 1,00 денар и истиот е задолжен да го врати.

Продажбата на производи согласно оваа одлука ќе трае од 01.03.2022 година до 03.03.2022 година

04.02.2022..

За интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА се одобрува заедничка продажба на производи од продажниот асортиман на накит “Пандора”, така што со купување на било кои производи од продажниот асортиман на накит “Пандора” со вкупна продажна цена од 7.000,00 денари или повеќе на една фискална сметка се добива можност купувачот да купи еден „Пандора“ приврзок со шифра на артикл 791872 или 797516 или 797853  или 798678C00  за 1,00 денар.

Артиклите продадени согласно оваа  понуда не може да се комбинираат со други понуди и промоции.

Во случај на замена на производите продадени согласно оваа заедничка понуда за други производи чија продажна цена не надминува 7.000,00 денари или враќање на производ, купувачот го губи правото на купување на „Пандора“ приврзок со шифра на артикл 791872 или 797516 или 797853 или 798678C00 за 1,00 денар и истиот е задолжен да го врати.

Продажбата на производи согласно оваа одлука ќе трае од 04.02.2022 година до 08.02.2022 година