01.03.2024.  Mother's Day продажба

За интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА се одобрува заедничка продажба на производи од продажниот асортиман на накит “Пандора”, така што со купување на било кои производи од продажниот асортиман на накит “Пандора” со вкупна продажна цена од 7.500,00 денари или повеќе на една фискална сметка се добива можност купувачот да купи еден „Пандора“ обетки со шифра на артикл 298307C00 за 1,00 денар.
Артиклите продадени согласно оваа понуда не може да се комбинираат со други понуди и промоции.
Во случај на замена на производите продадени согласно оваа заедничка понуда за други производи чија продажна цена не надминува 7.500,00 денари или враќање на производ, купувачот го губи правото на купување на „Пандора“ обетки со шифра на артикл 298307C00 за 1,00 денар и истиот е задолжен да го врати.
Продажбата на производи согласно оваа одлука ќе трае од 02.03.2024 година до 04.03.2024 година.