Вие имате право да се повлечете од договорот склучен од далечина или од договорот склучен надвор од деловните простории, односно да ја вратите стоката што не Ви одговара во рок од четиринаесет (14) дена од денот на прифаќањето на испораката – на начинот утврден ТУКА.

Вие сте одговорни за проверка на количината и на квалитетот на стоката во моментот на испораката, и во случај на неисправни или на несоодветни производи, Вие сте обврзани веднаш да ја известите „Пандора“/„Pandora“ без одложување, по приемот на стоката. Доколку производот што сте го купиле е навистина неисправен, „Пандора“/„Pandora“ може да го поправи, да го замени или да Ви ги врати средствата во согласност со Вашите права, на начин што е дефиниран ТУКА.

Ова не го исклучува Вашето право еднострано да го повлечете договорот за продажба на стоки, склучен од далечина, во согласност со одредбите од Законот за заштита на потрошувачите.