СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје, како членка на СФ1 групата, е генерален и екслузивен дистибутер на данскиот бренд на накит PANDORA на подрачјето на Република Северна Македонија. Преку својата малопродажна  и големопродажна мрежа СФ1 Групацијата го продава Pandora накитот ширум регионот на пазарите на Србија, Хрватска, Словенија,  Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Црна Гора, Косово и Албанија

Регистрација на компанијата:
 

Друштво за трговија на мало со накит СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје

Кратко име: СФ1 Клипс Дооел Скопје

Адреса: ул.Љубљанска бр.4 – У 121;
1000 Скопје

Шифра на дејност: 47.77

Единствен матичен број: 4057018542400

ЕМБС: 7302827

Жиро – сметка : 300000004265320 Комерцијална банка

Е- маил : info@pandorashop.mk