Испораката се прави исклучиво на адреси на територијата на Република Северна Македонија. „Пандора“/„Pandora“ ќе се обиде да ги испорача производите на адресата наведена во нарачката, во рок од пет (5) работни дена, по цена од 200 денари (стандардна достава).

Ние вршиме достава до адресата наведена во нарачката, на територијата на  Република Северна Македонија, во соработка со курирската служба „Фалкон логистикс“ ДОО – Скопје.

Ако Вашата нарачка го надминува износот од 5500 денари, стандардната достава за таква нарачка е бесплатна.

Ако поради некоја причина или поради виша сила, гореспоменатото време за испорака не може да се исполни, ќе бидете навремено информирани.

Може да се појават отстапувања и одложување на испораката ако примачот не е достапен на адресата кога се прави обид да се достави нарачката, ако примачот не одговара на телефонскиот број што го оставил кога се најавувал во системот или поради непредвидливи ситуации при транспорт на кои превозникот не би можел да влијае, а со кој „Пандора“/„Pandora“  има склучено договор.

Ваша обврска е да ја проверите пратката по приемот и, веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да пријавите какви било неправилности доколку забележите дека такви има, на е-адресата: info@pandorashop.mk.

Доколку сакате испорака на производот или некаква услуга на друг начин, поинаков од оној што го предвидува „Пандора“/„Pandora“, мора да доставите такво барање до „Пандора“/„Pandora“, и доколку тоа биде прифатено, да ги платите сите придружни трошоци.

Сопственоста над производите и сите вклучени ризици, ги преземате веднаш штом ќе ги примите производите.