Нарачки
31.08.2020.

По грешка направив нарачка за производ, дали можам да ја откажам нарачката?

Нарачката можете да ја откажете во период од 30 минути после моментот на нарачувањето.
Нарачката може да ја откажете со испраќање на  е-маил порака на info@pandorashop.mk