За интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА се одобрува заедничка продажба на производи од продажниот асортиман на накит “Пандора”, така што со купување на било која белегзија од продажниот асортиман на накит “Пандора” заедно со друг производ од продажниот асортиман на накит “Пандора”, под услов другиот производ да не биде белегзија, во една нарачка, потрошувачот остварува намалување од 15% на вториот купен производ. Во случај на повеќе купени производи, потрошувачот остварува право на намалување од 15% на производот од најниската ценовна категорија

Артиклите продадени согласно оваа  понуда не може да се комбинираат со други понуди и промоции.

Во случај на замена на производите продадени согласно оваа заедничка понуда за други производи со различна цена, при замената ќе се применуваат условите од оваа одлука за заедничка понуда на производи и потрошувачот ќе може да го оствари попустот само доколку по замената ги исполнува условите согласно оваа одлука. Во случај на враќање на некој од производите продадени согласно оваа одлука со враќање на малопродажната цена на купувачот, а доколку по враќањето купувачот повеќе не ги остварува условите од оваа одлука за остварување на намалување на вториот купен производ, купувачот го губи правото на остварување на намалување и е должен да ја доплати разликата за производот на кој претходно остварил намалување до неговата редовна цена.

За интернет нарачките и продажба на далечина преку интернет продавницата – Подружница ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАНДОРА, продажбата на производи согласно оваа одлука ќе трае од 01.03.2021 година до 03.03.2021 година или до потрошување на залихите.“