Испорака
31.08.2020.

Дали мојата адреса за испорака може да биде различна од онаа која сум ја внел/а при мојата регистрација на сајтот?

Да, доколу адресата за испорака е на територија на Република Македонија.