Рекламација, замена и враќање на производите
31.08.2020.

На кој начин можам да поднесам рекламација за производ кој што е купен преку Вашата Веб-страна?

Доколку при отворање на нарачката забележите дека испорачаниот производ не одговара со нарачаниот производ или податоците на сметката не се точни, Ве молиме во рок од 24 часа од примањето на нарачката да не контактирате на e-маил адресата: info@pandorashop.mk

Ако на купениот производ се појават одредени недостатоци, имате право на рекламација во период од 6 месеци од датумот на издавање на фискалната сметка.

За да се евидентира Вашето барање за рекламација, треба да пополните формулар за рекламација кој ќе го испратите на е-маил: info@pandorashop.mk

Одговор на Вашата рекламација ќе добиете во рок од 30 дена од примањето на рекламацијата и ќе бидете известени за понатамошната процедура.